Menu

Corona / COVID-19

Laatste update: 3 april 2020 

Beste Gast (für Deutsch siehe unten den niederländischen Text),

Via deze weg willen we jullie informeren over de huidige stand van zaken rondom het Coronavirus (COVID-19). De meest recente richtlijnen van overheid en RIVM zorgen voor ingrijpende maatregelen binnen onze samenleving en eigen recreatiesector.  

Veiligheidsregio Groningen/ Gemeente Westerwolde beslist: Camping Wedderbergen mag 1 april gedeeltelijk open!

Bijkomende maatregelen (noodverordening van kracht): 

Gasten: jullie welzijn staat voorop! Wij nemen o.a. extra hygiëne maatregelen voor jullie veiligheid, maar verwachten ook een verantwoordelijke houding terug. Is er een gezinslid ziek? Blijf thuis! En houd uiteraard overal 1,5 meter afstand!
Personeel: mag uitsluitend klachtenvrij op de werkvloer verschijnen. Wij werken met een klein team: posten kunnen bij ziekte mogelijk tijdelijk onbemand raken.
Bezoek en/of logees: niet toegestaan, camping is uitsluitend toegankelijk voor eigen gasten.

Kampeerterrein toeristen: vanaf 28 april geopend in afwachting van evt. nieuwe maatregelen
Kampeerterrein seizoengasten met eigen sanitair: vanaf 1 april geopend
Kampeerterrein seizoengasten zonder eigen sanitair: vanaf 28 april geopend in afwachting van evt. nieuwe maatregelen
Chalets: vanaf 10 april geopend tenzij anders bepaald wordt
Vaste plaatsen met eigen sanitaire voorzieningen: vanaf 1 april geopend

Receptie: 1 april geopend met aangepast deurbeleid. 
Sanitairgebouw: tot 28 april gesloten in afwachting van evt. nieuwe maatregelen. 
Winkel: vanaf 10 april geopend 
Horeca: tot 28 april gesloten (afhaal va 10 april mogelijk) in afwachting van evt. nieuwe maatregelen.
Zwembad: tot 28 april gesloten in afwachting van evt. nieuwe maatregelen.
Speeltuinen (buiten): alleen toegankelijk voor kinderen (tenzij als enige gezin aanwezig).
Jeugdhonk: tot 28 april gesloten in afwachting van evt. nieuwe maatregelen.

Animatie: vergunnings plichtige evenementen tot 1 juni afgelast. Overige (online) animatie Pasen en Meivakantie in overleg met Recrateam; individuele- en gezinsactiviteiten wel toegestaan.

Ook het traditionele paasontbijt en paasvuur wordt, met jaarlijks honderden gasten, geannuleerd wegens gezondheidsrisico’s.

Veel gestelde vragen:

Kan ik in verband met het Coronavirus wel op vakantie naar Camping Wedderbergen?
Ja dat kan! Kampeerders zijn vanaf 28 april weer welkom (tenzij anders bepaald wordt) en onze chalets gaan met Pasen weer open. We staan in nauw contact met de instanties die ons op de hoogte houden van (lokale) ontwikkelingen omtrent het virus.

Daarnaast dragen we zorg voor extra goede hygiëne op onze camping. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en volgen hierin de adviezen van het RIVM/ Gemeente Westerwolde. Zo is er extra aandacht voor:

  • Het schoonmaken van de verblijfsruimte en de zogenoemde “handcontactpunten” als lichtknopjes en deurklinken/knoppen worden met professionele middelen gereinigd.
  • Het sanitairgebouw wordt extra goed schoongemaakt met professionele desinfectiemiddelen.
  • Het wassen van linnen gebeurt op professionele wijze (temperatuur >60 graden) waardoor virussen niet overleven.

Tip voor de zomervakantie: zet bij twijfel eerst een vrijblijvende optie met bedenktijd!

Ik heb een vakantie geboekt bij Camping Wedderbergen, maar deze wil ik afzeggen i.v.m. Corona. Krijg ik het geld terug?
Nee je krijgt je geld niet terug; angst is namelijk geen reden om te annuleren. Indien je de vakantie wilt annuleren vanwege het coronavirus dan ontvang je de verblijfskosten niet terug. Bij annulering zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing en dat betekent dat je een deel of het geheel (bij annulering op de dag van de ingangsdatum) van de overeen gekomen prijs zal moeten betalen.

Coulance! Wij bieden gasten met een verblijf tussen 1 april en 3 mei, de mogelijkheid om de vakantie te verplaatsen naar een later tijdstip binnen dit seizoen. Het verplaatsen van deze betaalde reservering kan dus uitsluitend tot 1 oktober 2020, ter waarde van de betaalde reissom. Wil je gebruik maken van dit aanbod? Neem dan z.s.m. contact met ons op per mail: info@wedderbergen.nl

Heb ik recht op een lager overnachtingstarief omdat bepaalde faciliteiten tot en met 28 april gesloten zijn?
Doordat deze richtlijnen door de overheid zijn opgesteld is er geen recht op een lager overnachtingstarief.

Hemelvaart/ Pinksteren/ Zomervakantie....
In afwachting van verdere maatregelen weten we niet hoe de situatie over een paar weken is. We kunnen dus ook nog geen antwoord geven op vragen over een verblijf na 3 mei! 

Ik heb een (voor-)seizoenplaats of vaste plaats geboekt op Camping Wedderbergen vanaf 1 april, kunnen wij gewoon naar de camping komen?
Ja, seizoengasten met eigen sanitaire voorzieningen zijn vanaf 1 april welkom. (voor-)Seizoengasten zonder eigen sanitaire voorzieningen zijn volgens de laatste maatregelen vanaf 28 april weer welkom op het kampeerterrein. Wij volgen de richtlijnen en maatregelen van het RIVM, de overheid en branchevereniging de RECRON op de voet. Houd er rekening mee dat de situatie rondom corona dagelijks kan veranderen! 

Ik heb een (voor-)seizoenplaats of vaste plaats op Camping Wedderbergen, kan ik mijn betalingstermijnen uitstellen?
We houden de eerder gecommuniceerde standaard betalingstermijnen en verplichtingen aan en verwachten dat onze gasten zich hier aan houden.

Voor alle gasten en toeristen geldt: mochten er wijzigingen komen die invloed hebben op jullie reservering/verblijf, communiceren we dit altijd rechtstreeks per mail!

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Hopelijk tot snel!

Fam. Fluttert en medewerkers
Camping Wedderbergen

 --------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Gäste,

Mit dieser E-Mail wollen wir ihr informieren über die Situation um das Coronavirus (COVID-19). Die neuesten Richtlinien der Regierung und RIVM bieten drastische Maßnahmen in unsere Gesellschaft und Geschäftsleben. Gesundheit bleibt, wie jeder wird verstehen, die höchste Priorität. 

Aber was wird das für die Camping Wedderbergen/ Saison 2020 bedeuten?

Nach den neuesten Richtlinien des RIVM kann der Campingplatz am 1. April eröffnet werden.

Gäste: Ihre Gesundheit ist das Wichtigste! Wir ergreifen zusätzliche Hygienemaßnahmen für Ihre Sicherheit, erwarten aber auch eine verantwortungsbewusste Haltung von unseren Gästen. Ist ein Familienmitglied krank? Bleiben Sie zu Hause! Und natürlich überall einen Abstand von 1,5 Metern einhalten!
Personal: darf nur beschwerdefrei am Arbeitsplatz erscheinen, im Krankheitsfall nutzen wir die bundesweit verbindliche Beratung zum Verbleib zu Hause. Wir arbeiten mit einem kleinen Team: Im Krankheitsfall können Stellen vorübergehend unbesetzt werden.
Reception: geöffnet am 1. April mit angepasster Türpolitik
Sanitärgebäude: bis 28. April geschlossen
Supermarkt: bis 10. April geschlossen
Imbiss: bis 28. April geschlossen
Jugendzentrum: bis zum 28. April geschlossen: neue Maßnahmen stehen noch aus.
Animation: genehmigungspflichtige Veranstaltungen werden bis zum 1. Juni gestrichen. Andere Unterhaltung, die auf weitere Entscheidungen und Maßnahmen wartet (individuelle und familiäre Animation erlaubt)
Hallenbad: bis zum 28. April geschlossen: 
Spielplätze (außen): nur für Kinder zugänglich (es sei denn, es ist nur die Familie anwesend)
Besuche: nicht erlaubt, der Campingplatz ist nur für eigene Gäste zugänglich

Auch das traditionelle Osterfrühstück und Osterfeuer mit Hunderten von Gästen pro Jahr wird wegen gesundheitlicher Risiken abgesagt.

Wir möchten unseren Gästen jederzeit einen erstklassigen Aufenthalt auf dem Campingplatz Wedderbergen bieten. Deshalb bieten wir Gästen mit einer bezahlten Reservierung zwischen dem 1. April und 3. Mai die Möglichkeit, den Urlaub auf einen späteren Zeitpunkt innerhalb dieser Saison zu verschieben. Ein Umzug ist daher nur bis zum 1. Oktober 2020 in Höhe der bezahlten Reisesumme möglich.

Möchten Sie dieses Angebot nutzen? Kontaktieren Sie uns bitte: info@wedderbergen.nl!

Kann ich wegen des Coronavirus in den Urlaub auf Camping Wedderbergen fahren?
Derzeit gibt es keinen Grund, Feiertage zu vermeiden oder abzusagen. Wir stehen in engem Kontakt mit den lokalen Behörden (GGD), dem Handelsverband, der RECRON und den Gemeinden, die uns über (lokale) Entwicklungen in Bezug auf das Virus auf dem Laufenden halten.

Darüber hinaus sorgen wir wie gewohnt für gute Hygiene an unseren Standorten. Das Virus verbreitet sich hauptsächlich durch Husten- und Nieströpfchen, die kurz in der Luft hängen. Natürlich verfolgen wir die Entwicklungen genau und folgen den Ratschlägen von RIVM und achten besonders auf:

- Die Reinigung des Wohnbereichs und die sogenannten „Handkontaktpunkte“ wie Lichtknöpfe und Türgriffe / -knöpfe werden mit professionellen Mitteln gereinigt. Hierfür verwenden wir spezielle Desinfektionstücher.
- Das Sanitärgebäude wird besonders gut mit professionellen Desinfektionsmitteln gereinigt. Verwenden Sie die Desinfektionsmittel, um den Toilettensitz zu reinigen und Ihre Hände gut zu waschen.
- Das Waschen der Wäsche erfolgt professionell (Temperatur> 60 Grad), damit Viren nicht überleben.

Ich habe vor kurzem einen Urlaub auf Camping Wedderbergen gebucht, möchte aber aufgrund des Coronavirus meinen Urlaub stornieren. Kann ich das Geld zurückbekommen?
Nein, Sie werden Ihr Geld nicht zurückbekommen. Angst ist kein Grund abzusagen. Darüber hinaus ist Camping Wedderbergen ab dem 1. April geöffnet. Wenn Sie den Aufenthalt wegen des Corona-Virus stornieren möchten, erhalten Sie die Übernachtungskosten nicht zurück. Im Falle einer Stornierung gelten die RECRON-Bedingungen. Dies bedeutet, dass Sie den vereinbarten Preis ganz oder teilweise (falls am Tag des Inkrafttretens storniert) bezahlen müssen.

Habe ich Anspruch auf einen niedrigeren Übernachtungspreis, da bestimmte Einrichtungen bis zum 28. April geschlossen sind?
Da diese Richtlinien von der Regierung ausgearbeitet wurden, besteht kein Anspruch auf einen niedrigeren Tagesgeldsatz.

Ich habe ab dem 1. April einen (Vor-) Saisonplatz oder einen Dauerplatz auf dem Campingplatz Wedderbergen gebucht. Können wir einfach zum Campingplatz kommen?
Wir folgen jedoch den Richtlinien von RIVM und unserem Branchenverband RECRON: Der Campingplatz ist bis zum 28. April geschlossen. Denken Sie also daran, dass sich die Situation um Corona täglich ändern kann! Wir befolgen die Richtlinien der Regierung und teilen Aktualisierungen / Änderungen immer per E-Mail mit.

Himmelfahrt / Pfingsten / Sommerferien ....
In Erwartung weiterer Maßnahmen wissen wir nicht, wie sich die Situation in einigen Wochen entwickeln wird. Wir können also keine Fragen zu einem Aufenthalt nach dem 3. Mai beantworten!

Wir warten auf weitere Informationen und Ratschläge vom RIVM und der Branchenorganisation RECRON. Sollte es Änderungen geben, die sich auf Ihre Reservierung/Ihren Aufenthalt auswirken, werden wir dies direkt per E-Mail mitteilen.

Passen Sie gut auf sich und die anderen auf!

Ich hoffe, wir sehen uns bald!

Fam. Fluttert und Mitarbeiter
Camping Wedderbergen