Menu

Corona / COVID-19

Laatste update: 19 december 2020 

Beste Gast (für Deutsch siehe unten den niederländischen Text),

zolang ons park niet gesloten wordt door de overheid op basis van Corona maatregelen, hanteren wij de standaard RECRON voorwaarden wat betreft boekingen. Ga je een vakantie bij ons boeken? Lees dan eerst de volgende veelgestelde vragen door:

Kan ik in verband met het Coronavirus straks wel op vakantie naar Camping Wedderbergen?
Onze kampeervelden en chalets zijn op basis van de laatste info vanaf 1 april 2021 weer geopend. We kunnen helaas niet in de toekomst kijken maar we staan nauw in contact met de instanties die ons op de hoogte houden van (lokale) ontwikkelingen omtrent het virus. 

Kom je kamperen? Dan is ons advies om een porta potti (eigen mobiel sanitair in caravan/ camper) mee te nemen.

Ik heb een vakantie geboekt bij Camping Wedderbergen, maar deze wil ik annuleren i.v.m. angst voor Corona. Krijg ik het geld terug?
Nee, je krijgt je geld niet terug. Bij het boeken ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en RECRON voorwaarden. Bij annuleren wegens angst voor Corona (= geen rechtsgeldende reden) zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing. Dat betekent dat je, afhankelijk van het tijdstip van annuleren, een bepaald percentage van de verblijfskosten zal moeten betalen.

Ik heb een vakantie geboekt bij Camping Wedderbergen, maar ben positief getest op Corona. Kan ik de vakantie verplaatsen?
Ja dat is mogelijk op basis van beschikbaarheid. Let op! Wij werken niet met vouchers; de vakantie dient verplaatst te worden binnen het geldende kampeerseizoen (1 april - 1 oktober 2021) en op basis van de dan geldende tarieven. 

Ik heb een vakantie geboekt bij Camping Wedderbergen, maar ben positief getest op Corona. Krijg ik het geld terug?
Het wel of niet uitkeren van verblijfskosten kan per verzekeringsmaatschappij verschillen en is helaas geen vast gegeven. Ben je kort voor aankomst positief getest? Neem dan eerst contact met je verzekeringsmaatschappij op om te horen wat de mogelijkheden zijn.

Camping Wedderbergen is niet verplicht om verblijfskosten direct terug te storten en werkt tijdens deze pandemie ook niet met vouchers. Op basis van beschikbaarheid kan de vakantie verplaatst worden binnen het geldende kampeerseizoen (1 april - 1 oktober 2021).

Heb ik recht op een lager overnachtingstarief als bepaalde faciliteiten gesloten worden i.v.m. Corona maatregelen?
Doordat deze richtlijnen/ maatregelen door de overheid zijn opgesteld is er geen recht op een lager overnachtingstarief. 

Waarom kan ik alleen 7 nachten of langer boeken in de zomervakantie?
Om het aantal "bewegingen" tijdens drukke periodes zo min mogelijk te houden, is er een minimum aantal verblijfsnachten ingesteld voor o.a. de chalets.

Is bezoek welkom tijdens mijn vakantie @ Camping Wedderbergen?
Om het aantal "bewegingen" tijdens drukke periodes zo min mogelijk te houden, verzoeken we geen bezoek uit te nodigen gedurende vakantieperiodes. Aanwezig bezoek is uitsluitend overdag welkom bij de caravan/ chalet en kan geen gebruik maken van de faciliteiten. Logees zijn, zo lang de corona pandemie actueel is, niet toegestaan. 

Tot slot: Mocht een wijziging invloed hebben op een reservering/verblijf, dan communiceren we dit altijd rechtstreeks (per mail) met onze gasten! 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Hopelijk tot snel!

Fam. Fluttert en medewerkers
Camping Wedderbergen

 --------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Gäste,

Solange unser Park nicht von der Regierung aufgrund von Corona-Maßnahmen geschlossen ist, gelten für Buchungen die Standard-RECRON-Konditionen. Werden Sie einen Urlaub bei uns buchen? Dann lesen Sie zunächst die folgenden häufig gestellten Fragen:

Kann ich wegen des Coronavirus auf dem Camping Wedderbergen Urlaub machen?
Nach den neuesten Informationen werden unsere Campingplätze und Chalets vorerst ab dem 1. April 2021 geöffnet sein. Leider können wir nicht in die Zukunft schauen, aber wir stehen in engem Kontakt mit den Behörden, die uns über (lokale) Entwicklungen bezüglich des Virus auf dem Laufenden halten.

Kommst du mit zum Zelten? Dann ist es ratsam, ein Porta Potti (eigene mobile Sanitäranlage im Wohnwagen/Camper) mitzubringen.

Ich habe einen Urlaub auf dem Campingplatz Wedderbergen gebucht, möchte aber wegen der Angst vor Corona stornieren. Bekomme ich das Geld zurück?
Nein, Sie werden Ihr Geld nicht zurückbekommen. Mit der Buchung erklären Sie sich mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den RECRON-Bedingungen einverstanden. Bei einer Stornierung aus Angst vor Corona (= kein Rechtsgrund) gelten die RECRON-Bedingungen und das bedeutet, dass Sie einen Teil oder den gesamten (bei Stornierung am Tag des Beginns) vereinbarten Preis zahlen müssen.

Ich habe einen Urlaub auf dem Campingplatz Wedderbergen gebucht, bin aber positiv auf Corona getestet worden. Kann ich den Feiertag verschieben?
Ja, dies ist je nach Verfügbarkeit möglich. Bitte beachten! Wir arbeiten nicht mit Gutscheinen; der Urlaub muss innerhalb der aktuellen Campingsaison (1. April - 1. Oktober 2021) und auf Basis der dann gültigen Tarife bezogen werden.

Ich habe einen Urlaub auf dem Campingplatz Wedderbergen gebucht, bin aber positiv auf Corona getestet worden. Bekomme ich das Geld zurück?
Nicht von uns, aber vielleicht von Ihrer Versicherungsgesellschaft. Ob Unterkunftskosten übernommen werden, kann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein und ist sicherlich kein fester Betrag. Wurden Sie kurz vor Ihrer Ankunft positiv getestet? Bitte erkundigen Sie sich zunächst bei Ihrer Versicherung nach den Möglichkeiten.

Unser Rat: Lassen Sie sich von uns und Ihrer Versicherung gut informieren! Camping Wedderbergen ist nicht verpflichtet, das Geld zurückzuerstatten und arbeitet während dieser Pandemie nicht mit Gutscheinen.

Habe ich Anspruch auf einen niedrigeren Übernachtungspreis, wenn bestimmte Einrichtungen aufgrund von Corona-Maßnahmen geschlossen sind?
Da diese Richtlinien/Maßnahmen von der Regierung erstellt wurden, besteht kein Anspruch auf einen niedrigeren Tagesgeldsatz.

Warum kann ich nur 7 Nächte oder mehr in den Sommerferien buchen?
Um die Anzahl der "Bewegungen" während der Ferienzeiten so gering wie möglich zu halten, wurde eine Mindestanzahl von Übernachtungen festgelegt.

Sind Besucher während meines Urlaubs auf Camping Wedderbergen willkommen?
Um die Anzahl der "Bewegungen" während der Ferienzeiten so gering wie möglich zu halten, sind Besuche während des Tages im Wohnwagen/Chalet willkommen, können aber die Einrichtungen nicht nutzen. Hütten sind nicht erlaubt, solange die Corona-Pandemie besteht.

Schließlich: Wenn eine Änderung eine Reservierung/Aufenthalt betrifft, kommunizieren wir dies immer direkt (per E-Mail) mit unseren Gästen! 

Passen Sie gut auf sich und die anderen auf!

Ich hoffe, wir sehen uns bald!

Fam. Fluttert und Mitarbeiter
Camping Wedderbergen