Huisreglement

Hieronder de belangrijkste punten uit ons reglement samengevat:

Aanhangwagens
Deze zijn alleen toegestaan op het terrein om in en uit te laden. Aanhangwagens kunnen niet geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op en/of rondom de camping.

Aansprakelijkheid
Camping Wedderbergen is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van persoonlijk letsel of materiële schade ontstaan door ongevallen, ook niet voor diefstal, brand, natuurgeweld of op andere wijze verloren gaan en/of beschadigen van goederen en/of eigendommen ontstaan tijdens het verblijf op de camping. 

De recreant is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle handelingen die hij/zij op het terrein verricht. Dus ook de schade die, bedoeld of onbedoeld, wordt toegebracht aan eigendommen van het terrein of van andere gasten.

Auto’s 
Per kampeerplaats/ chalet is er 1 auto op het terrein toegestaan. Iedere gast is verplicht zijn auto op zijn eigen plaats te zetten. Er wordt verzocht niet onnodig heen en weer te rijden om de kwaliteit van de velden en de algehele verkeersveiligheid te kunnen waarborgen.

Een tweede auto kan uitsluitend in overleg met / op aanwijzing van de receptie tijdelijk geparkeerd worden op een tijdelijke locatie. Het is ten strengste verboden om een auto op de opstelstrook en/of aanrijroute te parkeren!

Bezoekers
Wat wordt verstaan onder een bezoeker: dit is iemand die de camping bezoekt, niet blijft overnachten en niet op de camping staat ingeschreven. Wij vragen een vergoeding voor het betreden van ons terrein en voor het gebruik maken van onze faciliteiten: zie dagtickets.

Chemisch toilet 
Legen van het caravan toilet kan uitsluitend in het chemisch toilet aan de achterzijde van het toiletgebouw op de kampeervelden. In 2024 openen wij een service station voor campers, meer info volgt binnenkort.

Drugs
Drugs van welke aard dan ook zijn ten strengste verboden op de camping. Gebruik, bezit of handel in drugs resulteert met onmiddellijke ingang en zonder pardon tot het verlaten van het terrein.

Elektra/ elektrakabels
Iedere plaats is uitgerust met 10 of 16 ampère stroomaansluiting. Elektrakabels mogen zich i.v.m. het maaien niet op de grasmat bevinden. Men is verplicht om ervoor te zorgen een passende aardlekschakelaar in de caravan te hebben. Dit is een voorschrift van netwerkbeheerder ENEXIS en een voorschrift i.v.m. de brandverzekering. 

Bij veelvuldige stroomstoringen door eigen toedoen kunnen wij besluiten het stroom er pas weer op te zetten nadat het probleem verholpen is door de gast.

Elektrische kachels
Elektrische kachels zijn niet toegestaan, deze apparaten met een hoog wattage zorgen voor overbelasting van ons netwerk. 

Elektrische steps/ oxboards 
Bovengenoemde vervoersmiddelen met ingeschakelde (elektro-)motor zijn wegens verkeersveiligheidsredenen verboden op ons terrein. Uitzondering op deze regel is een bijzondere bromfiets; een step voorzien van een kentekenplaatje waarbij een minimale bestuurdersleeftijd van 16 jaar geldt en de bestuurder dient WAM verzekerd zijn.

Fietsen
Alle fietsen, die zich buiten de kampeerplaats of chalet bevinden, svp in de daarvoor aanwezige fietsenrekken plaatsen. Fietsenrekken zijn aanwezig bij alle openbare gebouwen op het terrein van de camping. 

Het gebied rondom de centrumvoorzieningen is een voetgangerszone; fietsen is hier niet toegestaan.

Fotograaf/ privacy
Onze huisfotograaf maakt regelmatig foto's tijdens activiteiten, ook worden er gedurende het seizoen algehele sfeerbeelden gemaakt over het gehele terrein. Een selectie van deze foto's wordt gebruikt voor social media en/of promotie-doeleinden. 

Liever niet op de foto? Geef dit dan aan bij de fotograaf. Mocht er onverhoopt toch een foto gepubliceerd worden, dan zijn we verplicht om deze na melding binnen 24 uur te verwijderen.

Grasmat/ terrein 
Voor kamperende gasten is het verplicht een luchtdoorlatend materiaal te gebruiken onder een eventuele voortent en/of luifel. Het is niet toegestaan geulen of putten in de grasmat te graven. Aan terrein, beplanting en opstallen mag niets gewijzigd worden! 

Huisdieren
Per kampeerplaats is max 1 huisdier toegestaan tegen een vaste vergoeding. Huisdieren zijn alleen toegestaan op de daarvoor bestemde velden. Alle chalets zijn huisdiervrij. 

Let op! Onze centrumvoorzieningen incl. speeltuinen en sportvelden zijn huisdiervrij. Honden zijn wel toegestaan op het terras van het restaurant.

Huisvuil en glas
Huisvuil wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde perscontainer voor de receptie. De container verwerkt 1 zak per keer, meerdere zakken kan tot storing leiden! Het is ten strengste verboden vuilniszakken naast de container te plaatsen. 

Glas graag in de daarvoor bestemde glasbak.

Logé
Wat wordt verstaan onder een logé? Iemand die met toestemming van de gast en de directie van Camping Wedderbergen één of enkele nachten overnacht op een kampeerplaats/ chalet. Wij vragen een vergoeding voor het overnachten op ons terrein en voor het gebruik maken van onze faciliteiten: zie dagtickets.

Personeel
Van ons personeel wordt verwacht dat werkzaamheden op het terrein zo goed mogelijk uit worden gevoerd. Wanneer hij/zij signaleert dat recreanten zich niet houden aan de gedragsregels, met een belemmering in de werkzaamheden als gevolg, dan kunnen zij dit aan de recreant kenbaar maken. 

Instructies door het personeel gegeven, dienen altijd opgevolgd te worden. Wij verwachten van gasten dat onze medewerkers, leerlingen en stagiaires met respect aangesproken en behandeld worden.

Polsbandjes
In de schoolvakanties, drukke periodes en in het hoogseizoen zijn alle gasten verplicht polsbandjes te dragen. Polsbandjes worden ter plaatse omgedaan bij de receptie, polsbandjes worden niet meegegeven. 

Restaurant
Camping Wedderbergen heeft een nieuw self-service restaurant geopend in 2023. Er wordt via bestelzuilen besteld en er kan uitsluitend per pin betaald worden. 

Riolering
Iedere plaats is voorzien van een rioolaansluiting. U kunt uw afvalwater opvangen of direct in het riool lozen. Het lozen van afvalwater op het terrein is strikt verboden. Dringend verzoek: babydoekjes en/of vochtig toiletpapier niet doorspoelen! Dit veroorzaakt enorme verstoppingen met mogelijk een rioolinfarct als gevolg! 

Slagboom
Ons terrein wordt afgesloten met een slagboominstallatie d.m.v. kentekenregistratie. De slagboom is gesloten van 22.00 tot 6.00 uur. Het is gedurende deze periode dan ook verboden met de auto op het terrein rond te rijden. 

Camping Wedderbergen is niet aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door onjuist gebruik of veroorzaakt door storingen van de installatie, van welke aard dan ook.

Speelvijver (verboden voor honden)
Spelen en spetteren in de zwemvijver op de camping is geheel voor eigen risico en verantwoording. U dient er wel voor te zorgen dat jonge kinderen en kinderen zonder zwemdiploma’s onder toezicht spelen/ zwemmen en voorzien zijn van zwembandjes of een zwemvest. 

Stilte tijd
Er heerst een stilte tijd op de camping van 23.00 uur tot 7.00 uur. Stemmen, muziekinstrumenten en alle apparaten die geluid veroorzaken mogen niet hoorbaar zijn buiten de eigen kampeerplaats/ chalet, behoudens door of met toestemming van de camping georganiseerde activiteiten.

Maak plezier maar houd rekening met elkaar! 

Technisch support buiten receptietijden 
Onze medewerkers zijn in het laagseizoen van 09.00 - 18.00 en in het hoogseizoen van 09.00 - 20.00 bereikbaar. Buiten deze tijden om zijn we uitsluitend in geval van nood en/of calamiteiten telefonisch bereikbaar op het algemene campingnummer.

Toezicht
Camping Wedderbergen is niet verplicht om toezichthouders aan te stellen in faciliteiten als o.a. het zwembad, de waterspeeltuin en indoor speelhal. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen. 

Toiletgebouw 
Wij doen ons uiterste best om het sanitair schoon te houden. Verzoek: laat kleine kinderen niet alleen naar het toiletgebouw gaan, dit veroorzaakt vanwege “ongelukjes” veel overlast voor andere recreanten en extra werkzaamheden voor ons personeel.

Haren verven en huisdieren douchen/wassen in het toiletgebouw is niet toegestaan.

Kom je onverhoopt toch een vervuilde wc of douche tegen? Laat het ons direct weten!

Water
Camping Wedderbergen heeft eigen waterbronnen op het terrein. Bij drukte en/of droogte verzoeken we gasten zuinig om te gaan met water: het verbruik van water ligt in de zomermaanden hoog (meer dan gasten denken en meer dan dat nodig is). 

Tips: douche een minuut (of 2) korter, gebruik de bespaarknop van de wc, draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen. 

Opgelet! Tijdens de zomervakantie is het verboden om eigen zwembaden te vullen!

Zwemfaciliteiten
Zwemmen in onze zwemfaciliteiten is geheel voor eigen risico en verantwoording. U dient er voor te zorgen dat jonge kinderen en kinderen zonder zwemdiploma’s onder toezicht spelen/zwemmen en voorzien zijn van zwembandjes of een zwemvest.

TENSLOTTE daar waar deze reglementen niet in voorzien, beslist de directie!